วิสัยทัศน์:
เพื่อเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ควรค่าแก่ความไว้วางใจ

ภารกิจ:
ความสำเร็จในอาชีพ ความสำเร็จของคุณและฉัน

ปรัชญาธุรกิจ:
มุ่งเน้นผู้คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก

ค่า:
ความสำเร็จของลูกค้า การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ความซื่อสัตย์

จิตวิญญาณองค์กร:
กล้าเป็นผู้บุกเบิก กล้าที่จะรับผิดชอบ
ดีเท่าทองคำ จงเข้มงวดในความต้องการของตน
เคร่งครัดในข้อเรียกร้องของตน เต็มใจเสียสละ